Upphandling


Sparar företaget på att ta hjälp vid upphandling?

I de flesta fall kan företaget spara betydande summor. Detta eftersom upphandling, från behovs- och marknadsanalys och genom hela processen till avtalsuppföljning och kontraktsadministration, tar tid och kräver ständig uppdatering då regelverket är både komplext och i ständig förändring. Östling & Partner kan sköta både planering och genomförande av upphandlingen med utgångspunkt i beprövade metoder och
förfrågningsunderlag.


Kontakta oss nu