Arbetsplatsutveckling


Arbetar arbetsplatsen för företaget?

Arbetar arbetsplatsen för företaget? Vi vet att merparten av dagens kontor med rätt medel kan förvandlas till mer produktiva och kreativa miljöer, som dessutom stärker företagets varumärke för både befintlig personal och i rekryteringssammanhang.
Östling & Partner erbjuder allt som kan ingå i ett utvecklingsprojekt: struktur, analys och målbild, lokalutformning och miljö, serviceavtal för IT och teknik, flytt och avveckling.


Kontakta oss nu